Innerdører – lommeboken eller hjertet?

Svaret vårt er begge deler. Velg en dør som du synes er fin, og deretter en prisklasse som passer lommeboken.

Vi som er i bransjen skulle gjerne ønske at flere så på dører som et møbel, og ikke en byggevare når man står overfor produktvalget. Likevel, pris er viktig og ofte avgjørende. Noen modeller er masseprodusert med få komponenter og lave tilvirkningskostnader. Andre er et rent håndverk med dertil høyt tidsforbruk per enhet. Felles for alle er at de gjør nytten som dør, og slik sett er like gode.

I byggevarehandelen er det opprettet et begrep ”God-Bedre-Best”. DDF synes slagordet er feil og misvisende. En billig dør gjør samme funksjon som en dyr, og trenger på ingen måte ha dårligere egenskaper eller levetid. Imidlertid har selve konstruksjonen, materialvalg, overflater og beslag en påvirkning på prisen uten at det nødvendigvis gjør produktet «Best».

For å gjøre valg av dører enklere skal vi forsøke å dele innerdører i ulike produktkategorier.

Platedør

Formpressede platedører

En formpresset HDF (High density fibreboard) plate limt på en ramme av MDF (Medium density fibreboard). HDF platen består av trefiber, voks og lim presset i en form under høy temperatur og trykk. Med andre ord er dekoren ikke ekte ramtre og fyllinger, men en imitasjon på en hel plate. 

Dørbladet er en sandwich konstruksjon hvor innersjiktet kan bestå av for eksempel papp, fiber, spon eller massivt tre. Når man limer flere lag på hverandre oppnås god formstabilitet. Lyd er vibrasjoner, og i kombinasjon med et tettere kjernemateriale (massiv) og dempelist i karm gir dette i tillegg god lydisolering. 

Slette platedører

Yttersjiktet kan bestå av malt HDF, laminat, finer eller en kombinasjon. Gjerne også tilleggsdekor med stål komponenter, kompositter eller glass. Fantasien setter grensene. Slette dører har i prinsippet samme oppbygning som en formpresset.

Ramtredør

En ramtredør kjennetegnes ved at døren består av et rammeverk. Sideramtre og tverr ramtre. Disse komponentene forbindes med en profil og kontraprofil, tapp og tappsliss. I tillegg benyttes gjerne sentertapper. I gamle dager ble det i sammenføyningene satt inn en kile som var synlig fra kantsiden. 

Fyllingene ligger i et spor i ramtreet med plass for mulig ekspansjon. Fyllingene kan også listes inn. Tradisjonelt er det blitt benyttet furu, eik og gran som er blitt beiset, oljet eller malt. I dag anvendes i større grad HDF og MDF i kombinasjon med furu til malte produkter. Furu kjerne i ramtreet med pålimt HDF (High density fibreboard) flatsider, og kvistfri furu lamell eller MDF kantsider. I fyllingene MDF (Medium density fiberboard). 

Grunnen til bruken av fiber er bedre malingsoverflate, skjuler kvist samt mindre bevegelser i.o.m at fiber er et «dødt» materiale uten spenninger. 

Fyllingsdører har gode lydegenskaper i kombinasjon med dempelist i karm. Fyllingsdører er vakre og ekte med høvlede profiler og dype skarpe overganger mellom fylling og ramtre. En svakhet kan være noe mer sensibilitet for flatbøy og vinkel retthet. Produsenter har sin egen signatur mht fyllingstørrelse, ramtrebredder og ramtre profiler.

grafisk fremstilling av innmaten i innerdører