Bruk og vedlikehold av ytterdører

  • Døren er beregnet til bruk som ytterdør. Kontroller før montering at kvaliteten på produktet er tilfredsstillende og at produktet er uten defekter. Produkt med defekter skal ikke monteres.
  • Døren bør monteres slik at den ikke er utsatt for direkte vann eller sollys. Døren bør beskyttes ved å montere den i veggnisje eller med overbygg over døren.
  • Sterke og mørke farger vil mattes hvis de utsettes for intens solpåvirkning. Dersom døren er eksponert for mye sol og regn, må den vokses minst to ganger i året.
  • For å bevare døren skal snø ikke ligge lenge mot den.
  • Døren må sikres, slik at den ikke kan skades ved gjennomtrekk.
  • Ytterdører må ikke lagres i kalde og fuktige rom.
  • Produktet må ikke stables direkte på jord eller betong, men på et plant, sterkt og tørt underlag.
  • Det er ikke tillatt å endre målene på produktet eller skjære i det.
  • Under oppussingsarbeider bør døren dekkes med byggepapp eller plast for å hindre skader.

Kontroller fra tid til annen at lås, hengsler og håndtak er skikkelig festet og i orden. Ved behov strammes skruer.
Utslitte eller skadde komponenter skiftes ut. Låsen og hengslene smøres etter behov. For dette formålet brukes spesialolje.

Om nødvendig må dørens hengsler og/eller sluttstykke justeres, slik at døren kan åpnes og lukkes uten problemer. Døren må ikke ta mot karmen.

Minst en gang i året, gjerne før vinteren, må pakningene oljes med silikonspray som hindrer at de fryser fast og skades. Pakningene kan også skades av for liten klaring mellom karm og dørblad.

Malte ytterdører kan rengjøres med vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (for eksempel oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler til rengjøring av døren. For rengjøring av ytterdører med dekkfinér kan det anvendes en tørr eller fuktig myk klut. Ved bruk av rengjøringsmidler må døren oljes på nytt.

Ytterdører med dekkfinér av teak er overflatebehandlet med teakolje fra fabrikk. I løpet av et halvt år etter montering av døren, må dørblad og ramme (karm) oljes på nytt. For dette formålet brukes egnede treoljer beregnet på utendørs bruk. Senere oljes døren to ganger i året, gjerne vår og høst. For å olje en dør som allerede har fått fargeendringer, anbefaler vi å bruke treoljer med fargetoner for å utjevne fargeforskjellene. Treolje må kun påføres tørre og rene overflater!

Hvis overflatebehandlingen blir skadet skal produktets overflate gjenopprettes.
Glassoverflater rengjøres med rengjøringsmidler beregnet for formålet.
Kontroller på rengjøringsmiddelets etikett at det ikke skader malte overflater.

Tillatte avvik:
Dørbladets faste tillatte skjevhet er opp til 4 mm.
For dørkarmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1 mm/1m.
Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 1-2 m i lys bakfra.
Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være in