Reklamasjoner

Produkter som er skadet, defekte, eller mangelfulle må ikke monteres før etter avtale med DDF. Et montert produkt er å anse som et godkjent produkt.

Transportskader/skjulte skader

NS 8409 § 12 angir at det er kjøpers ansvar å kontrollere varer ved mottak. Eventuelle synlige transportskader på varer/emballasje skal anmerkes på fraktbrev eller følgeseddel før varene utkvitteres.

Skjulte skader skal meldes innen 1 uke etter mottak. Andre reklamasjoner skal varsles så snart som mulig.

Form- og fargegaranti

Dørene må stå under takoverbygg for å beskyttes mot direkte sollys og nedbør.

Innerdører i mørke kulører har ikke garanti mot trykkmerker fra emballasje.

Kvistguling er et treteknisk fenomen og kan følgelig inntreffe selv når kvistforsegling er påført. Det gis derfor ingen garanti mot kvistguling og dette er følgelig ikke reklamasjonsberettiget.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt i 1-2 m i lys bakfra.

Hvis årsaken til reklamasjon ikke er berettiget, men skyldes feil innsetting, manglende vedlikehold eller feil bruk, vil utført arbeid/befaring bli fakturert etter gjeldende servicepris.

Alle reklamasjoner skal med mindre annet er avtalt, meddeles skriftlig til DDF AS. Vennligst benytt vårt reklamasjonsskjema. Alle punktene på skjemaet må fylles ut, også tegningene nederst på skjemaet.

Vi trenger også bilder av:

  • Ved transportskade: Selve skaden og skaden på emballasjen
  • Ved kuving: Hold ett vater e.l. på innsiden av kuvingen og ta bilder i dørens fulle størrelse og nærbilde som viser hvor stor kuvingen er (med mål).
  • Bilde av produksjonslappen/nummer: På en ytterdør er produksjonslappen i toppen av dørbladet, og innerdørene har en lapp eller et stempel i bunnen eller toppen.
  • Ved alle andre reklamasjoner: Utvendig bilde, lukket dør. Så nærme som mulig, men full dørstørrelse slik at vi kan se hvordan døra står i karmen, og av skaden.

Vedr. reklamasjon på låskasse eller sylinder

Kontakt Certegos vakttelefon: 09145

Dersom Certego sier det er feil montering, vil kunden bli fakturert. Er det feil ved produktet, erstattes produktet med likt produkt. Reklamasjonen må tas via forhandler.

Erstatningsdører ved reklamasjon

Dører som er erstattet med nytt produkt ved reklamasjon er DDF sin eiendom. Disse produktene skal returneres forhandler. DDF selger ikke karmsett til ytterdørsblader som det er tidligere reklamert på.

Last ned reklamasjonsskjema (PDF)

Garantivilkår ytterdører