Om Drammen Dørfabrikk og DDF

DDF AS er en landsdekkende grossist av inne og ytterdører. Vi etablerte oss som en produksjonsbedrift under navnet Drammen Dørfabrikk i 1992. DDF AS jobber i dag som importør og distributør med 14 000 dører på lager fordelt på 3400 m2.

Vår historie strekker seg tilbake til 1973 hvor Gunnar Melgaard sammen med sin kone Ingebjørg kjøpte Drammen Trelast. Et tradisjonelt trelastutsalg i Drammen sentrum.

Gunnar gjorde det godt, og allerede i 1980 kjøpte han opp de omliggende boligene og bygget et moderne “drive-inn” byggevarehus. Den gangen en nytenkning i bransjen.

Drammen Trelast ca 1975

Drømmen levde videre og i 1986 satte han igjen spaden i jorden og reiste nok et byggevarehus på hele 6000 m2 utenfor sentrum. Enda et nytt konsept hvor han siktet til matbransjen hvor kunden plukket varene selv med store “handlevogner”

Gunnar var en produksjonens mann med bakgrunn fra skogbruk og produksjon av trelast. Gjennom hans kunde og leverandør kontakter vokste derfor ideen om å tilvirke furudører. I 1992, i Drammen Trelast gamle lokaler i sentrum ble de første 200 furudørene produsert med navnet «Norden Døren». Fabrikken ble solgt til sønnen Gunnulf A Melgaard i 1995, som fortsatt er dagens eier.

Drammen Dørfabrikk rendyrket produksjon av furudører med en årlig produksjon av ca 20 000 dører og karmer. Fra begynnelsen av 80 tallet og i nesten 20 år var furu fyllingsdører enerådende på innerdørmarkedet. De første årene fordi det var trenden, og etter hvert fordi det var billig.

Fra 2000 tallet var livsløpet for furudører ved veis ende, og alternativer i samme pris segment kom inn i markedet. Vi begynte derfor å se på handelsvarer som en del av forretningen. Ønsket om å være komplett innenfor dører utløste også et behov for mer plass. I 2001 gikk vi til innkjøp av et nytt næringsbygg, og etter flere utvidelser har vi i dag 3400 m2 moderne lager.

Fleksibilitet, kunnskap, kvalitet, lagerhold og korte ledetider er vår styrke og konsept. Hos oss går alltid kvalitet framfor pris.

I tillegg til gode relasjoner med kunder og leverandører håper vi at vi fortsatt kan utvikle oss sammen inn i framtiden med innovative løsninger og kvalitet.

DDF (Drammen Dørfabrikk) ble etablert i 1992, og kjøpt av nåværende eier i 1995. Her et bilde fra ett av våre dørlagere ved Lerpeveien 19, Drammen.