Kvistfrie karmer

DDF AS jobber nå kun med kvistfrie karmer. Våre ytterdører har i flere år blitt produsert med kvistfritt virke. Til våre innerdører har vi også tilbudt kvistfrie løsninger. Bevisstheten etter kvistfrie produkter er nå så stor at vi har erstattet samtlige av våre malte innerdørkarmer med kvistfrie løsninger. Pris, produkt nummer og Nobb nummer er identisk med tidligere karmer med kvist.

Vår mellomløsning, karmer med kvist og dempelist, har vi tatt ut av sortimentet da produktet ikke lenger har en naturlig plass i sortimentet.

Vi har derfor i dag to typer innerdørkarmer. Kvistfrie karmer med dempelist og kvistfrie karmer uten dempelist.

Vi er veldig glade for at bransjen beveger seg i denne retningen. Utforinger og listverk er regulert av en sorterings standard (NS 3187), og har i årtier kun vært kvistfritt. Det har for vår del vært ulogisk at malte karmer ikke har holdt samme standard som øvrige supplerende produkter.