Smalt eller bredt ramtre ?

De senere årene er det blitt populært med stilrene fyllingsdører, gjerne med en fylling. Mye er kampanjevarer, mens andre tilsynelatende like dører er vesentlig mer kostbare. Er det egentlig noen forskjell på disse dørene ?

Det kan det være, men ikke nødvendigvis. Det som kan være forskjellen er hvordan dørene er bygget opp. De rimeligste modellene har gjerne en ramtrebredde på ca 100 mm. Fyllingene ofte med 12 mm sponplate.

Ramtreet, som er stabiliteten i døren har normalt 1 eller 2 lameller med 4 mm fiberplate limt på begge sider. Platene på ramtreet er der for å stabilisere samt gi et bedre underlag for maling. Vår QR serie er en slik dør. Opprinnelig var QR døren ment som en prisgunstig prosjekt dør.

Rette linjer, en fylling og smalt ramtre er stilrent og vakkert. Imidlertid er det smale ramtreet følsomt for flatbøy og dørene kan være utsatt for vridning. Bredere ramme er en mer varig og solid løsning. Visuelt virker det mer massivt enn en dør med smalere ramtre. Bunnstykket kan være bredere enn øvrig ramme slik vi har på vår FM dør. I tillegg er sponfylling ofte erstattet med en 15 mm fiberplate. For noen er kan dette virke eksklusivt, og for andre litt i meste laget.

Likevel, bredere ramme er en dør som gir bedre lydreduksjon og er langt mer formstabil. Konstruksjonen er et bedre produkt og etter min mening, over tid, et smartere valg.

FM og FMD serien med 15 mm MDF fylling (Fiber) og 145 mm lamell limt ramtre. Flatsider pålimt 4 mm HDF (Fiber)

Flere lameller utligner spenninger i større grad enn færre. Døren vil være mer formstabil, samt gi et mer massivt preg. Tykkere og tyngre fyllinger i kombinasjon med stivere ramtre vil hindre lydbølger å forplante seg fra den ene siden til den andre. Størst effekt vil man oppnå dersom man benytter karm med dempelist. Det koster litt mer, men man får et annet produkt enn tilsvarende vare med smalere ramme.

Gunnulf A Melgaard