Utforinger og lister dempet sort

Lister og utforinger i farge NCS S 8500N er normalt ikke lagervare i byggevarehandelen. Vi gjør derfor leveransen komlett ved å kunne tilby dette sammen med dør og karm. 

Mål opp veggtykkelse og få våre sorte dører og karmer levert med ferdig behandlede lister og 

utforinger. Produktene er kvistfri furu, grunnet og malt. Sett med utforing består av lengder 2×220 og 1×110 cm. Sett med lister 2×220 og 1×115 cm.

Utforingene lagerføres i dimensjoner fra 18×45 til 18×95